Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Asuntoyhtymä Group Oy
Y-tunnus: 2808794-5 
Spinellikuja 5, 
01700 Vantaa

 

Yhteystiedot rekisteriasioita varten

info@asuntoyhtyma.fi

 

Rekisterin nimi

Asuntoyhtymä Group Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterin peruste ja tarkoitus

Asuntoyhtymä Group Oy:n asiakkaista pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää Asuntoyhtymä Group Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin, mukaan lukien sähköinen markkinointi.

 

Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi

  • puhelinnumero

  • sähköpostiosoite

  • markkinointikiellot

 

Rekisteri sisältää vuokrasuhteeseen perustamisen ja ylläpitämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

 

Tietoa sivustolla käytetyistä evästeistä

Käytämme sivustollamme evästeitä kerätäksemme ja analysoidaksemme sivuston suorituskykyä ja käyttöä sekä parantaaksemme ja räätälöidäksemme sisältöä ja mainoksia. Lue lisää evästeistä.

 

Tietolähteet

Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä 

digi- ja väestötietovirastosta ja Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Asuntoyhtymä Group voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Asuntoyhtymä Group Oy:n ulkopuolelle tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Valitut yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja Asuntoyhtymä Groupin puolesta. Täten ollen henkilötietoja voidaan siirtää Asuntoyhtymä Groupin yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja salassapitovelvollisuuden mukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, alihankkijoiden huolellinen valinta, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

 

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus takaa rekisteriin kirjatulle henkilölle oikeuden tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla asiasta Asuntoyhtymä Group Oy:n asiakaspalveluun. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, vastustamisoikeus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Näissä tapauksissa rekisteröity pitää lähettää kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Asuntoyhtymä Group Oy:lle.

 

Tietosuojakäytännön päivitykset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.